PRIVACYBELEID

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens Wedding Writer Collective verzamelt die betrekking hebben op deze verwerking.

Voor vragen over je privacy mag je ten alle tijden contact opnemen met Mariëlle via marielle@weddingwriter.nl 

Artikel 1. Gegevens Wedding Writer Collective

Wedding Writer Collective is een eenmanszaak. Het bedrijf staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75498030. Mariëlle de Kloet is de eigenaar van Wedding Writer Collective en tevens verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens.

Artikel 2. Welke gegevens worden er gebruikt

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die Wedding Writer Collective verwerkt, waarom dit wordt gedaan en welke juridische grondslag Wedding Writer Collective heeft om deze gegevens te mogen verwerken.

Diensten
Bij een overeenkomst verwerkt Wedding Writer Collective: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens die nodig zijn om diensten optimaal te kunnen leveren. Wedding Writer Collective bewaart deze gegevens maximaal 7 jaar.

Facturatie & administratie
Voor facturatie en financiële administratie verwerkt Wedding Writer Collective jouw naam of die van jouw contactpersoon en bijbehorende bedrijfsnaam, factuuradres, telefoonnummer, e-mail en relevante bankgegevens. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen bedrijven deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Marketingdoeleinden
Wedding Writer Collective kan voor marketingdoeleinden enkele van jouw persoonsgegevens verwerken. Wedding Writer Collective verwerkt jouw naam, e-mail en social media account(s) voor direct marketing en/of social media marketing. Wedding Writer Collective zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van de nieuwsbrief en/of aangeeft niet meer door Wedding Writer Collective benaderd te willen worden.

Testimonials
Om het plaatsen van testimonials m.b.t. geleverde diensten diensten mogelijk te maken, verwerkt Wedding Writer Collective jouw naam en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw testimonial worden deze gegevens zichtbaar op de website www.weddingwriter.nl. Testimonials over mijn diensten bewaart Wedding Writer Collective tot jij een verzoek doet tot verwijdering.

Google analytics
Om de website van Wedding Writer Collective mogelijk te maken en te optimaliseren gebruikt Wedding Writer Collective analytics. Wedding Writer Collective analyseert en verbetert haar service door gebruik te maken van jouw surfgedrag en de daarmee samenhangende gegevens. Wedding Writer Collective zal jouw gebruik van de website tracken met Google analytics. Wedding Writer Collective is hiermee automatisch aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Artikel 3 Het verkrijgen van deze gegevens

Wedding Writer Collective verwerkt alleen de gegevens die klanten, contactpersonen, of websitebezoekers haar verstrekken via bovenstaand overzicht.

Artikel 4 De rechten met betrekking tot deze gegevens

Inzage – Je kunt te alle tijden een verzoek doen bij Wedding Writer Collective om gegevens in te zien die betrekking hebben op jou of jouw bedrijf.

Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen kun je hiertoe een verzoek indienen.

Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken. Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar marielle@weddingwriter.nl  Wedding Writer Collective zal je verzoek zo snel mogelijk behandelen.

Artikel 5 Wie de gegevens ontvangen

Wedding Writer Collective zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is.

Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij onze overeenkomst. Jouw gegevens worden nooit doorverkocht aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Wedding Writer Collective neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marielle@weddingwriter.nl

Het is aan te raden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, er kunnen wijzigingen in het beleid aangebracht worden. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring kun je een e-mail sturen naar marielle@weddingwriter.nl